यो रात

चन्द्रको चालमा हिँड्ने रातको गर्नु के कुरा?
ताराको कनिके ज्योति शीतमा धसियो उता।।
जाडो भो अति नै हेर! पौषको मध्यरातमा
सुत्नु पो पर्छ, लौ जान्छु निद्रादेवी समीपमा।।

Advertisements

farewell greetings

i never liked to say goodbye
because
i feared that
it would stop us from meeting again

we did not meet again
anyway

now
i feel bad for missing the farewell greetings

hope you are good
by the bye

¤BlackBerry Poem¤