निम्तो

शीत झार्दै भएपनि
बादलको दोलाईँ ओढेर
एक्लो आकाश
मलाई निम्तो दिन्छ
ताराहरूसँग लुकामारी खेल्न
यो नीरव रातमा

caterpillar to butterfly

making friends with a caterpillar
i’m waiting
it to become butterfly
and fly away with more colour

you are free to call me mad
but
what i want shall happen one day
if i don’t die

(NaPoWriMo Post#9)

¤BlackBerry Poem¤